Village Panchayat Names of MANGALORE,DAKSHIN KANNAD,KARNATAKA

1.DAKSHIN KANNADMANGALORE220344ADYARADYAR
2.DAKSHIN KANNADMANGALORE220345AIKALAAIKALA
3.DAKSHIN KANNADMANGALORE220346AMBLAMOGRUAMBLAMOGRU
4.DAKSHIN KANNADMANGALORE220347BAJPEBAJPE
5.DAKSHIN KANNADMANGALORE220348BALABALA
6.DAKSHIN KANNADMANGALORE220349BALKUNJEBALKUNJE
7.DAKSHIN KANNADMANGALORE220350BELMABELMA
8.DAKSHIN KANNADMANGALORE220351BELUVAIBELUVAI
9.DAKSHIN KANNADMANGALORE220352BOLIYARUBOLIYARU
10.DAKSHIN KANNADMANGALORE220353CHELAIRUCHELAIRU
11.DAKSHIN KANNADMANGALORE220354DAREGUDDEDAREGUDDE
12.DAKSHIN KANNADMANGALORE220355GANJIMATAGANJIMATA
13.DAKSHIN KANNADMANGALORE220356GURUPURAGURUPURA
14.DAKSHIN KANNADMANGALORE220357HALEYANGADYHALEYANGADY
15.DAKSHIN KANNADMANGALORE220358HAREKALAHAREKALA
16.DAKSHIN KANNADMANGALORE220359HOSABETTUHOSABETTU
17.DAKSHIN KANNADMANGALORE220360JOKATTEJOKATTE
18.DAKSHIN KANNADMANGALORE220361KALLAMUNDKURKALLAMUNDKUR
19.DAKSHIN KANNADMANGALORE220362KANDAVARAKANDAVARA
20.DAKSHIN KANNADMANGALORE220363KEMRALKEMRAL
21.DAKSHIN KANNADMANGALORE220364KILPADYKILPADY
22.DAKSHIN KANNADMANGALORE220365KINNIGOLIKINNIGOLI
23.DAKSHIN KANNADMANGALORE220366KINYAKINYA
24.DAKSHIN KANNADMANGALORE220367KONAJEKONAJE
25.DAKSHIN KANNADMANGALORE220368KOTEKARKOTEKAR
26.DAKSHIN KANNADMANGALORE220369KUPPEPADAVKUPPEPADAV
27.DAKSHIN KANNADMANGALORE220370MALAVURUMALAVURU
28.DAKSHIN KANNADMANGALORE220371MANJANADYMANJANADY
29.DAKSHIN KANNADMANGALORE220372MENNABETTUMENNABETTU
30.DAKSHIN KANNADMANGALORE220373MOODUSHEDDEMOODUSHEDDE
31.DAKSHIN KANNADMANGALORE220374MUCHURUMUCHURU
32.DAKSHIN KANNADMANGALORE220375MUNNURUMUNNURU
33.DAKSHIN KANNADMANGALORE220376NEERMARGANEERMARGA
34.DAKSHIN KANNADMANGALORE220377NELLIKARUNELLIKARU
35.DAKSHIN KANNADMANGALORE220378PADUMARNADPADUMARNAD
36.DAKSHIN KANNADMANGALORE220379PADUPANAMBURPADUPANAMBUR
37.DAKSHIN KANNADMANGALORE220380PADUPERARPADUPERAR
38.DAKSHIN KANNADMANGALORE220381PALLADKAPALLADKA
39.DAKSHIN KANNADMANGALORE220382PAVURUPAVURU
40.DAKSHIN KANNADMANGALORE220383PERMUDEPERMUDE
41.DAKSHIN KANNADMANGALORE220384PUTTHIGEPUTTHIGE
42.DAKSHIN KANNADMANGALORE220385SHIRTHADYSHIRTHADY
43.DAKSHIN KANNADMANGALORE220386SOMESHWARASOMESHWARA
44.DAKSHIN KANNADMANGALORE220387SURINJESURINJE
45.DAKSHIN KANNADMANGALORE220388TALAPADYTALAPADY
46.DAKSHIN KANNADMANGALORE220389TENKAMIJARTENKAMIJAR
47.DAKSHIN KANNADMANGALORE220390UALIBETTUUALIBETTU
48.DAKSHIN KANNADMANGALORE220391YEDAPADAVYEDAPADAV
49.DAKSHIN KANNADMANGALORE220392YEKKARUYEKKARU

Report printed on 26/04/2015
National Panchayat Directory,Panchayat Informatics Division,NIC