Village Panchayat Names of CHANNARAYAPATNA,HASSAN,KARNATAKA

1.HASSANCHANNARAYAPATNA221383AKKANAHALLIAKKANAHALLI
2.HASSANCHANNARAYAPATNA221384ANATHIANATHI
3.HASSANCHANNARAYAPATNA221385ANEKEREANEKERE
4.HASSANCHANNARAYAPATNA221386BAGURBAGUR
5.HASSANCHANNARAYAPATNA221387BALADAREBALADARE
6.HASSANCHANNARAYAPATNA221388BALAGANCHIBALAGANCHI
7.HASSANCHANNARAYAPATNA221389BARAGURBARAGUR
8.HASSANCHANNARAYAPATNA221390BEKKABEKKA
9.HASSANCHANNARAYAPATNA221391BELAGIHALLLIBELAGIHALLLI
10.HASSANCHANNARAYAPATNA221392BYADARAHALLIBYADARAHALLI
11.HASSANCHANNARAYAPATNA221393D.KALENAHALLID.KALENAHALLI
12.HASSANCHANNARAYAPATNA221394DAMMANINAGALADAMMANINAGALA
13.HASSANCHANNARAYAPATNA221395DIDAGADIDAGA
14.HASSANCHANNARAYAPATNA221396DINDAGURDINDAGUR
15.HASSANCHANNARAYAPATNA221397GOWDAGEREGOWDAGERE
16.HASSANCHANNARAYAPATNA221398GULASINDAGULASINDA
17.HASSANCHANNARAYAPATNA221399HIRISAVEHIRISAVE
18.HASSANCHANNARAYAPATNA221400JAMBURJAMBUR
19.HASSANCHANNARAYAPATNA221401JANIVARAJANIVARA
20.HASSANCHANNARAYAPATNA221402JINNENAHALLIJINNENAHALLI
21.HASSANCHANNARAYAPATNA221403JUTTANAHALLIJUTTANAHALLI
22.HASSANCHANNARAYAPATNA221404KABBALIKABBALI
23.HASSANCHANNARAYAPATNA221405KALKEREKALKERE
24.HASSANCHANNARAYAPATNA221406KANTHARAJAPURAKANTHARAJAPURA
25.HASSANCHANNARAYAPATNA221407KAREHALLIKAREHALLI
26.HASSANCHANNARAYAPATNA221408KEMBALUKEMBALU
27.HASSANCHANNARAYAPATNA221409KUMBENAHALLIKUMBENAHALLI
28.HASSANCHANNARAYAPATNA221410KUNDURKUNDUR
29.HASSANCHANNARAYAPATNA221411M.SHIVARAM.SHIVARA
30.HASSANCHANNARAYAPATNA221412MATHIGATTAMATHIGATTA
31.HASSANCHANNARAYAPATNA221413MATTANAVILEMATTANAVILE
32.HASSANCHANNARAYAPATNA221414NALLURNALLUR
33.HASSANCHANNARAYAPATNA221415NAVILENAVILE
34.HASSANCHANNARAYAPATNA221416NORANAKKINORANAKKI
35.HASSANCHANNARAYAPATNA221417NUGGEHALLINUGGEHALLI
36.HASSANCHANNARAYAPATNA221418S.SHIVARAS.SHIVARA
37.HASSANCHANNARAYAPATNA221419SATHENAHALLISATHENAHALLI
38.HASSANCHANNARAYAPATNA221420SRAVANABELAGOLASRAVANABELAGOLA
39.HASSANCHANNARAYAPATNA221421SUNDAHALLISUNDAHALLI
40.HASSANCHANNARAYAPATNA221422TAGADURTAGADUR

Report printed on 27/04/2015
National Panchayat Directory,Panchayat Informatics Division,NIC